PPI MUNICH
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA di MUNICH                                                                          

Sportfest

Untuk memperkenalkan lebih lanjut PPI Munich yang relatif tergolong muda kepada teman-teman sesama pelajar Indonesia di Jerman, PPI Munich rutin ikut serta dalam ajang Sportfest yang diadakan oleh PPI-PPI lainnya. Selain itu, keikutsertaan PPI Munich di Sportfest juga bertujuan mempererat tali persaudaraan dengan PPI Jerman Cabang lain dan membangkitkan sportivitas dan kekompakan antara anggota PPI Munich.