PPI MUNICH
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA di MUNICH                                                                          

Nonton Bareng (Nobar)

Acara menonton bersama film Jerman bersama komunitas Indonesia di Munich dan sekitarnya yang dilanjutkan dengan kegiatan diskusi bersama mengenai film yang telah ditonton.