PPI MUNICH
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA di MUNICH                                                                          

Gelaran Seni Marienplatz 

PPI Munich mempertunjukan seni budaya Indonesia di pusat kota Munich berupa angklung atau tarian dan sebagainya.